Računovodstvo

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pružamo kvalitetne računovodstvene usluge, koje prilagođavamo potrebama svake pojedine kompanije. Naš računovodstveni servis ima dugogodišnju tradiciju poslovanja i zapošljava stručnjake iz područja računovodstva za sve vrste trgovačkih društava, stalnih poslovnih jedinica (SPJ), kao i udruženja, privatnih institucija i fizičkih osoba.

Naš računovodstveni servis nudi vam sljedeće računovodstvene usluge:

 • vođenje osnovnih poslovnih knjiga (glavne knjige, dnevnikq glavne knjige itd.)
 • obračunavanje poreza na dodatu vrijednost (PDV)
 • obračunavanje plaća i doprinosa, autorskih honorara, najamnina, ugovora o radu i drugih vrsta ličnog dohotka, te izvještavanje Poreske uprave i Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (ZPIZ) o tim prihodima
 • sastavljanje polugodišnjeg i završnog bilansa stanja i računa dobiti i gubitka
 • pripremanje konsolidovanih finansijskih izvještaja unutar grupe preduzeća (uključujući međudržavna)
 • pripremanje završnih izvještaja (obračuna poreza na dobit, obračuna poreza na dobit od samostalne djelatnosti, bilansa, računa dobiti i gubitka itd. za potrebe FURS-a i AJPES-a)
 • popunjavanje statističkih izvještaja za potrebe Statističkog ureda RS
 • pripremanje i sastavljanje izvještaja za potrebe AJPES-a
 • sastavljanje izvještaja za naručioca
 • izračunavanje kamata i sastavljanje završnog obračuna, naloga za izvršenje, kompenzacija
 • sastavljanje prijedloga kompenzacija
 • knjiženje po mjestu troška i projektu
 • obračunavanje kamata
 • vođenje evidencija stalnih sredstava
 • pripremanje prijedloga za izvršenje
 • ostale usluge u dogovoru s klijentom

Računovodstvo Kalikonto d.o.o. je tehnološki napredan poslovni partner, koji vam pomaže i pri organizacijskom i tehničkom prelasku na e-poslovanje bez papira.

Two Businessmen Using Digital Tablet In Office Meeting
Accounting Services- spodaj

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-bos