Ostale usluge

Poslovno savjetovanje

Svjesni smo da poslovno savjetovanje uključuje širok spektar aktivnosti podrške kompanijama i preduzetnicima, zbog čega osim općeg i stručnog poslovnog savjetovanja, nudimo i informisanje, osposobljavanje i usmjeravanje u provođenju poslovnih projekata i rješavanju poslovnih izazova.

U naše poslovno savjetovanje aktivno je uključeno i finansijsko savjetovanje,

jer vlastitim znanjem i vještinama vezanim za finansije, IT sisteme, poslovanje i kontrolu troškova unosimo dodatnu vrijednost u poboljšanje poslovnih procesa, povećanje profitabilnosti i upravljanje rizikom.

Kao dio poslovnog i finansijskog savjetovanja pružamo pomoć u:

 • izradi poslovnih planova,
 • osnivanju ili preoblikovanju preduzeća,
 • pripremanju i izradi kratkoročnih i dugoročnih finansijskih planova,
 • uspostavljanju i obavljanju platnog prometa,
 • planiranju i razvoju poslovanja,
 • savjetovanju iz područja računovodstva, poreza i novčanih tokova,
 • pripremanju dokumentacije za dobivanje kredita,
 • sastavljanju prijedloga kompenzacija, ugovora o asignaciji, prijedloga cesija i e-izvršenja,
 • sastavljamo analize finansijskog poslovanja,
 • pribavljamo kreditne izvještaje i vršimo procjene poslovnih partnera,
 • pripremamo godišnje izvještaje u poslovne svrhe i u svrhu javnog objavljivanja,
 • pružamo ostale poslovne i finansijske savjete.
Two serious caucasian men in suits discussing or planning business issues in the office. Colleagues or client and consultant are sitting at the table next to each other and talking.
Company executive coaching young personal secretary assistant, team leader or senior manager explaining work duties to junior, businessman telling contractual terms or deal details to female partner

S nama je poslovanje lakše, sigurnije i ekonomičnije.

Prekogranična spajanja preduzeća

Potreba za spajanjem javlja se u slučaju potrebe ispunjenja zakonske regulative, još više zbog potreba uprave za podacima o imovinskom i finansijskom položaju povezanih preduzeća, koji su nam potrebni u poslovnom planiranju i odlučivanju.

U okviru naših usluga nudimo:

 • izradu konsolidiranih finansijskih izvještaja u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom,
 • pomoć u sastavljanju konsolidiranih finansijskih izvještaja grupe sa sjedištem izvan Slovenije u skladu sa zakonodavstvom i standardima koje primjenjuje grupa.
Cross-border intercompany consolidation

Konsolidovani finansijski izvještaji su izvještaji pojedinih međusobno povezanih društava u Sloveniji i inostranstvu. Ti izvještaji prikazuju jasnu, transparentnu, istinitu i fer imovinsku i finansijsku situaciju i poslovne rezultate društava na potpuno jednak način, kao da se radi o pojedinačnom društvu. To znači da se eliminišu sva uzajamna potraživanja i obaveze, svi uzajamni prihodi i rashodi, kao i svi posredni dobici i gubici koji proizlaze iz poslovanja između društava unutar grupe.

U skladu sa članom 56. Zakona o trgovačkim društvima (ZGD-1), obveznik konsolidacije, a time i sastavljanja konsolidiranog godišnjeg izvještaja je društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je matično društvo jednog ili više društava sa sjedištem u Sloveniji ili inostranstvu, ako je matično društvo ili jedno od društava kćeri organizovano kao kapitalno, društvo kćer ili kao drugi slični pravno-organizacijski oblik u skladu sa zakonodavstvom države sjedišta društva.

Virtuelna kancelarija

Društvima, kojima je potrebna poslovna adresa i koji su klijenti našeg računovodstvenog servisa, nudimo i najam usluge tzv. „virtuelna kancelarija“.

Uz pomoć virtuelne kancelarije možete održati kontinuitet i kvalitet poslovanja. Osim registracije poslovne adrese na našoj adresi, nudimo vam i prijem, skeniranje, obavještavanje i slanje pošte, kao i druge administrativne usluge po potrebi.

Naša ponuda obuhvata i najam usluge profesionalne virtuelne kancelarije uz minimalne troškove.

Virtual office

E-računovodstvo i internet računovodstvo

Omogućavamo vam prelaz na e-računovodstvo i nudimo svu potrebnu pomoć oko samog prelaska.

Ukoliko posjedujete vlastiti program koji podržava e-poslovanje, možemo vam pomoći u implementaciji aplikacije e-računovodstva (razmjena podataka između vas i računovodstva), a ako to nije slučaj, nudimo vam online aplikaciju Web.Vasco za vođenje cjelokupnog e-poslovanja i 24-satni uvid u poslovnu dokumentaciju vaše kompanije putem interneta – kompletno internet računovodstvo.

Online aplikacija Web.Vasco omogućava:

 • izdavanje računa (običnih i e-računa),
 • primanje e-računa,
 • unos primljenih računa,
 • plaćanje primljenih računa,
 • sastavljanje putnih naloga,
 • uvid u glavnu knjigu i salda konta,
 • unos mjesečnih podataka za obračun plaća,
 • skladišno poslovanje (maks. 1 skladište) itd.,
 • skeniranje dokumenata.
silhouette of happy business man with laptop working on the beach

Aplikacija omogućava pristup našem serveru 24 sata dnevno, radi u Windows sistemima, a za njeno funkcionisanje potrebna je internetska veza.

Online aplikacija Web.Vasco ima potpunu podršku e-računovodstva, što znači da više neće biti potrebe za fizičkim arhiviranjem papirne knjigovodstvene dokumentacije, jer će svi dokumenti biti sigurno memorisani u elektronskom obliku. Skeniranje dokumenata moguće je u našim ili vašim prostorijama.

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-bos